Tájékoztató kamerarendszer működtetéséről és az ehhez kapcsolódó adatkezelésről

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Ecotech Nonprofit Zrt.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
Cégjegyzékszám: 07-10-001374
Adószám: 11725484-2-07
Képviseletre jogosult: Füredi Gábor
vezérigazgató e-mail: info@ecotechzrt.hu

2. Az adatkezelés célja:

az adatkezelő a Hotel Kerpely (a továbbiakban: Hotel) területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint a vagyon védelme érdekében, a jogsértések megelőzése, észlelése céljából üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszer), betartva a GDPR-ban megfogalmazott alapelveket, valamint a 2005. évi CXXXIII. tv. (Szvtv.) vonatkozó előírásait.

3. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett a kamerarendszer alkalmazására vonatkozó, a belépési pontoknál elhelyezett jelzés (piktogram) és tájékoztatás ismeretében, a kamerás megfigyelés alatt álló területre történő belépéssel, mint ráutaló magatartással ad meg [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], továbbá az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

4. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre:

a Hotel területén tartózkodó természetes személyek, ideértve a Hotel munkatársait, valamint a Hotel vendégeit is.

5. A kezelt adatok köre:

az adatkezelő, a kamerával történő megfigyelés során az érintettek arcképmását kezeli. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, az élőkép megfigyelés mellett képeket rögzít.

6. Az adatkezelés időtartama:

a rögzített felvételek a jogszabályi kivételektől eltekintve a rögzítést követő 3 munkanapon belül törlésre kerülnek.

7. A kamerával megfigyelt területek:

beltéri kamerák.

8. Adattovábbításra

kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen szereplő személyek neve.

9. Adatbiztonsági intézkedések:

a kamerák által rögzített személyes adatokhoz – a jogszabályban meghatározott időtartam alatt – az adatkezelő arra felhatalmazott és kijelölt munkatársai férhetnek hozzá. A rögzített felvételekbe történő betekintés esetén, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét az adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

10. Az érintett jogai és jogérvényesítés:

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Jogérvényesítés:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelőhöz fordulhat panaszával a jogsérelem megszüntetése érdekében. Amennyiben az adatkezelő intézkedését nem fogadja el, vagy nem történik intézkedés, az adatkezelő ellen bírósághoz (lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát.
HOTEL KERPELY

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.